Bažnyčios dokumentai

0

Bažnyčios dokumentai apie šeimą ir Santuoką :

Popiežius JONAS PAULIUS II

Enciklika EVANGELIUM VITAE apie žmogaus gyvybės vertę bei neliečiamumą

Šis dokumentas yra „Bažnyčios mokymo suma apie šeimos gyvenimą, uždavinius, atsakomybę ir misiją šiuolaikiniame pasaulyje“. Šeima kviečiama atkurti savo tapatybę ir išlikti tuo, kas yra iš prigimties, – giliausia gyvenimo ir meilės bendruomene, turinčia misiją išsaugoti ir perduoti meilę.

 

Apaštališkasis paraginimas FAMILIARIS CONSORTIO dėl krikščioniškos šeimos uždavinių šiuolaikiniame pasaulyje

Šioje enciklikoje – Gyvybės Evangelijoje –supažindinama su Bažnyčios mokymu apie žmogaus vertę, orumą, pateikiama gyvybės bei jos reikšmės samprata. „Gyvybės Evangelija yra visa, ką žmogiškasis patyrimas ir protas sako mums apie žmogaus gyvybes vertę, apie tai, kaip gyvybę priimti, išaukštinti ir suteikti jai atbaigą.“ Atkreipiamas dėmesys į tai, kas mūsų dienomis yra skaudžiausia, kur nepaisoma teisingumo, įvardijami legalūs nusikalstami veiksniai (pvz., abortas, eutanazija).

 

Popiežius PRANCIŠKUS

Posinodinis apaštališkasis paraginimas AMORIS LAETITIA apie meilę

šeimoje

Apaštališkasis popiežiaus paraginimas „Amoris Laetitia“ buvo paskelbtas 2016 m. pasibaigus dviem Vyskupų sinodo šeimos klausimais sesijoms 2014 ir 2015 metais. Tikroji popiežiaus paraginimo žinia: Bažnyčia visu veidu atsigręžia į šeimą.

Enciklika LAUDATO SI’ apie rūpinimąsi bendraisiais namais

2015 m. birželio 18 dieną popiežius Pranciškus išleido savo ilgai ir kruopščiai ruoštą encikliką „Laudato Si – apie rūpinimąsi bendraisiais namais“. Enciklikos pirmieji žodžiai, pagal kuriuos pavadintas dokumentas, „Laudato Si’“ paimti iš „Kūrinijos giesmės“, kartais vadinamos „Saulės giesme“, kurią prieš maždaug 800 metų parašė šv. Pranciškus Asyžietis. „Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija“, – skamba Pranciškaus giesmės žodžiai. Ši enciklika – tai Bažnyčios socialinio mokymo dalis, kurioje aptariamas krikščioniškasis žmogaus santykis su kūrinija, integralioji ekologija ir ekologinis dvasingumas.

 
Lietuvos vyskupų konferencija

LVK Instrukcija dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo

Apsisprendimas priimti Santuokos sakramentą yra labai atsakingas uždavinys. Todėl Lietuvos Vyskupų Konferencija yra nustačiusi trijų mėnesių (2019 m. nustatyta 5 mėnesių) pasirengimo santuokai laikotarpį, kad būtų ištirtas laisvas apsisprendimas bei tvirta valia, įsigilinta į santuokos bei šeimos gyvenimo pagrindus, artimiau susipažinta su Bažnyčios mokymu“, – tai viena pamatinių šio dokumento gairių.

Kauno arkivyskupija

Kauno arkivyskupijos antrasis Sinodas

„ŠTAI AŠ, SIŲSK MANE“ (Iz 6, 8). Arkivyskupo Liongino VIRBALO laiškas Kauno arkivyskupijos tikintiesiems po 2016-ųjų arkivyskupijos sielovados simpoziumo ir Gailestingumo jubiliejaus metų.

Pasidalink: