Seminaras Kauno miesto parapijų ir rektoratų Šeimos centrų/sekcijų vadovams

0

Gegužės 3d. Šeimos centre susirinko Kauno miesto parapijų ir rektoratų Šeimos centrų/sekcijų vadovai. Šį kartą jiems seminarą vedė Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė – Kneižienė.

Seminaro pradžioje ji atkreipė dėmesį į tai, kad viena iš mūsų misijų yra parodyti tikrąjį Bažnyčios veidą. „Daugelis Bažnyčią supranta, kaip įstaigą, kurioje teikiamos paslaugos, o ne kaip tikinčiųjų bendruomenę. Mes neturime žmonių įtikinti – galime tik parodyti, ką Dievas daro mūsų gyvenimuose“,- kalbėjo prelegentė. V. Kneižienė seminare aptarė pagrindinius katalikų judėjimo principus: maldą, formaciją, pasiaukojimą ir apaštalavimą. Lektorė ir dalyviai aktyviai diskutavo apie kunigų ir pasauliečių bendradarbiavimą, kėlė aktualius klausimus ir kartu ieškojo atsakymų. Nors kalbame apie bendruomenę dažniau mintyje turime žodį „kolektyvas“. Ar į šv. Mišias einame dėl Dievo, ar dėl patinkančio kunigo? Kaip įmanoma išlikti tiesoje? Ar suprantame ateinančią kartą? Tokie ir panašūs klausimai iškilo seminaro metu. Juos atsakant buvo pasitelktos teorinės įžvalgos, dalyvių liudijimai, Šv. Rašto mintys.

„Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visur kur. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui“. (1 Kor 12, 4-7) Remiantis šia Šv. Rašto eilute seminaro dalyviai aptarė kokiu būdu galime veikti savo aplinkoje, parapijos bendruomenėje. V. Kneižienė išskyrė šiuos pagrindinius principus:

*Suprasti savo pirmąjį pašaukimą (būti laimingu, gyventi apsčiai)

*Padėti kitiems gyventi savo pašaukimu

*Dirbti vienybėje

*Gyventi su giliu įsitikinimu: skirtingos dovanos – ta pati dvasia

*Suprasti ateinančią kartą

*Gerbti, bet ne šlovinti

*Išlikti tiesoje

*Melstis kartu ir dalytis gyvenimu

*Švęsti pergales ir ištarti „ačiū“

*Rūpintis Bažnyčios ateitimi

 

Seminarą parėmė Kauno arkivyskupijos I dekanatas

Pasidalink: