Išsiskyrusiųjų žmonių sielovados grupė 2016/2017

0

Išsiskyrusiųjų žmonių grupę 2016 m. rugsėjo mėnesį pradėjo lankyti 20 žmonių. Užsiėmimus vedė kunigas Aldonas Gudaitis SJ, psichologė Greta Glizikienė ir trys savanoriai: Šviesa Leitonienė, Ingrida Trumpienė ir Sigitas Jonaitis.

Paprastai dalis grupės dalyvių nubyra dėl įvairių priežasčių: darbo laiko ir/ar gyvenamos vietos pasikeitimo, vaikų ar tėvų priežiūros ir pan. Šiemet iki gegužės mėnesio vykusiuose susitikimuose dalyvavo 15 žmonių. Baigiamasis grupės susitikimas – rekolekcijos vyko gegužės 13-14 d. Gyvųjų akmenų bendruomenės sodyboje Raudondvaryje. Rekolekcijas tema „Visame kame yra Dievas“ vedė kunigas Aldonas Gudaitis SJ.

Grupės nariai taip pat dalyvavo piligriminiuose žygiuose Trakai – Vilnius ir Kaunas – Žemaičių Kalvarija. Viename iš susitikimų mons. Artūras Jagelavičius supažindino dalyvius su bažnyčios požiūriu į Santuoką ir skyrybas.

Per aštuonis mėnesius grupės nariai susidraugavo – todėl nusprendė tarpusavyje bendrauti ir ateityje. Galbūt kas nors susidomės Alfa kursu, prisijungs prie tęstinės išsiskyrusiųjų grupės ar kitos krikščioniškosios bendruomenės. Rudenį planuojama suburti ir vaikų, kurių tėvai skiriasi/išsiskyrė, grupę, nes tokios pagalbos vaikai sulaukia labai retai.

Keletas dalyvių atsiliepimų:

  • Ačiū už labai malonius prisiminimus, kuriuos visi patyrėme, už išgyvenimus ir pasidalytas įskaudintų sielų istorijas. Tai buvo labai vertinga ir padeda žmonėms tobulėti ir, žinoma, sveikti.
  • Negaliu sulaikyti džiaugsmo, kiek daug stebuklų patyriau lankydama šią programą. Labai džiaugiuosi visais padrąsinimais, kuriuos išgirdau ne tik ausimis, bet ir širdimi.
  • Patiko sukurta atmosfera užsiėmimų metu, labai gydomai palietė grupės narių pasidalijimai.
  • Buvo svarbu, kad užsiėmimai nemokami, patiko diskusijų temos ir užduotys. Norėčiau, kad būtų tęstinumas, toliau palaikyti ryšį ir kad būtų galima kreiptis iškilus klausimams.
  • Ypač įdomios temos, išjausti jų paaiškinimai. Aš pasikeičiau, sustiprėjau. Ačiū visiems.
  • Man buvo gera būti tarp tokių pačių žmonių kaip aš. Ačiū grupės vadovams, kad jie aukojo savo laiką, pasakojo mums savo nuoskaudas ir išgyvenimus.
  • Norėčiau, kad būtų surinkta vaikučių, kurių tėvai išsiskyrė, grupė. Manau, kad jiems tokių užsiėmimų reikia taip pat, kaip ir tėvams.
Pasidalink: