Piligriminė kelionė

0

Liepos 1 d. Kauno miesto parapijų Šeimos centrų savanoriams organizavome piligriminę kelionę po Suvalkų kraštą (Lenkija). Po šv. Mišių Lazdijuose aplankėme Česlovo Milošo dvarą, Seinų Lietuvių namus ir Dievo Motinos šventovę, apžiūrėjome kamaldulių statytą vienuolyną Vygriuose. Kelionės pabaigoje aplankėme Punską ir meldėmės Švč. M. Marijos Dangun ėmimo bažnyčioje. Kelionę parėmė Kauno I dekanatas.

Pasidalink: