Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta šeimų sielovada

0

Sausio 8 dieną Šeimos centre vyko Kauno I dekanato dvasininkų konferencija, skirta šeimų pastoracijos klausimams aptarti. Ji pradėta bendra Valandų liturgijos (Dienine) malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius.Vėliau dekanas pasveikino susirinkusius prasidėjusių Naujųjų metų proga, pristatė konferencijos dalyvius, paprašydamas apžvelgti šeimų sielovados padėtį.
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė padėkojo kunigams už tarnystę ir bendradarbiavimą. Buvo trumpai apžvelgta Šeimos centro istorija, misija. J. Lenkuvienė pristatė vykdomas programas ir seminarus.
Giedrė Aukščiūnienė pristatė Kauno I dekanato Šeimos centro veiklą 2017 metais. Pasidalijo mintimis apie sekcijų vadovų ugdymo svarbą, aptarė organizuotus renginius, sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui iššūkius bei aktualijas. Buvo trumpai pristatyti Šeimos centro organizuojami mokymai grupių vadovams.
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotoja Žaneta Šimkienė pristatė Šeimos centre veikiantį Vaikų dienos centrą. Centrą lanko 7-16 m. amžiaus vaikai. Bendradarbiaujama su Jono Pauliaus II piligrimų centru, Kauno kunigų seminarija. Veikloje akcentuojamas krikščioniškas ir bendražmogiškas ugdymas, bendra malda.
Aušra Bačėnė pristatė Krizinio nėštumo programą, kuri skirta tiems, kurie nėštumą supranta kaip sukrėtimą, problemą. Sprendžiamos ir socialinės problemos, ugdomi motinystės įgūdžiai. ažniausiai, pasak prelegentės, tokio pobūdžio krizes sukelia nepriteklius, priklausomybės šeimoje. Kita veiklos sritis – pagalba šeimoms, dėl vienokių ar kitokių priežasčių netekusioms kūdikio.
Virginija Blaževičienė pasidalijo asmenine patirtimi kovoje su priklausomybėmis. Akcentavo ne vien tik fizines priklausomybes, bet ir dvasinių priklausomybių pavojų, kai žmogus nori, kad kiti priklausytų nuo jo. Veikloje, pasak prelegentės, stengiamasi skleisti pasitikėjimo atmosferą.
Teol. lic. Dovydas Kučinskas kalbėjo apie šeimų sielovados būdus parapijose. Baigiantis konferencijai, Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorė J. Lenkuvienė pabrėžė, jog centro veiklą sąlygoja gyvenimas. Todėl, pasak jos, labai svarbu stiprinti bendradarbiavimo ryšį.
Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji klausimai, diskutuota, bendrauta prie arbatos puodelio.
Nerijus Pipiras

Pasidalink: