Gyvybės diena 2020-04-26

0

Balandžio 26 d. minėjome Pasaulinę gyvybės dieną, kuri kasmet švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį, atsiliepiant į šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimą. Šiemet dėl karantino arkivyskupijos Šeimos centras paragino šią dieną paminėti kitaip – savo namuose ir vienijantis į bendrą maldą už medicinos darbuotojus, kovojančius dėl kiekvienos gyvybės, už besilaukiančias mamas, šeimas, vienišus, senus ir sunkiai sergančius žmones, kad Dievo gydantis prisilietimas suteiktų jiems vilties ir paguodos. „Esame labai susiję vieni su kitais. Net ir silpniausieji, neįgalūs bendruomenės nariai yra ne kliuvinys stipresniesiems, bet šansas jiems būti žmoniškesniais. Elgdamiesi su kitais žmonėmis kaip su daiktais – naudingais ar nenaudingais – patys „sudaiktėjame“. Ir atvirkščiai: esame tuo labiau pažengę kaip žmonės, kuo labiau gebame būti atsakingi vieni už kitus, ypač silpniausius. Balandžio 26-ąją, Gyvybės dieną, prisiminkime, dėl ko yra prasminga gyventi. Teprisipildo širdis dėkingumo ir vilties. Pradėkime kiekvienas nuo savęs, tačiau nepasilikime ties savimi. Atraskime tuos, kuriuos mylime ir kurie mus myli. Ir teatgyja mumyse gyvybės alsavimas, kurį įkvepia Dievas“, – savo ganytojiškame laiške linkėjo Lietuvos Vyskupų konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis. Šeimos centro jaunimo programos „Pažink save“ savanoriai Gyvybės dienos proga sukurtuose filmukuose skleidė žinią, kad kiekvienas esame unikalus, ir ragino puoselėti gyvybės kultūrą. Taip pat pakvietė dalyvauti smagioje viktorinoje ir nuotraukų konkurse „Saugau gyvybę“. „Mūsų šeima jau metus meldžiamės už gyvybę pasaulyje. Karantino metu į mūsų namus atėjo ir malda Švč. Mergelei Marijai Ramintojai. Ją išgirdome pirmą kartą, bet ji iškart „prilipo“. Tad mes saugome gyvybę malda, nes ji, kaip šv. Faustina sakė, siekia ten, kur mes nepasiekiame“, – tokiomis mintimis dalijosi viena nuotrauką konkursui atsiuntusi šeima. Šeimos centro >> ir „Pažink save“ programos feisbuko paskyrose visą savaitę dalijomės Šventojo Rašto mintimis, dalyvavome Marijos radijo ir XFM laidose ir dėkojome Dievui už gyvybės dovaną.

Pasidalink: