Malda už šeimas Kauno arkikatedroje bazilikoje

0

Už šeimas, kad jos patirtų tarpusavio meilę ir ją liudytų, už šeimas, išgyvenančias tarpusavio krizes, netektis, skurdą, priklausomybes už kūdikių laukiančias motinas, – šiais ir kitais maldavimais prašyta Viešpaties pagalbos šių dienų situacijoms šeimose lapkričio 18 d. švenčiant Eucharistiją Kauno arkikatedroje bazilikoje, kur šio lapkričio trečiadieniais arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu vyksta šv. Mišios, skiriamos vis kitai žmonų grupei.

Šiose šv. Mišiose kviečiama dalyvauti ir gyvai laikantis šio karantino meto reikalavimų saugoti save ir aplinkinius, taip pat rengiamos tiesioginės Mišių transliacijos arkivyskupijos jutubo kanalu.

„Šeima – Dievo dovanoti mums žmonės“, – sakė Eucharistijai vadovavęs arkivyskupas Kęstutis, pradžioje pastebėdamas, jog joje tenka ištverti ir vieni kitų neviltis, ir nepasitenkinimą, ypač šiuo nelengvu pandemijos metu. Tačiau kaip svarbu duoti vieni kitiems pasitikėjimą, jog Viešpats visa gali išvesti į gera.

Eucharistiją koncelebravo kunigas Artūras Kazlauskas, Evangeliją skelbė ir kitaip patarnavo artimas šeimų sielovados bendradarbis, šeimos tėvas, nuolatinis diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo šlovintojų grupė „Laetare“. Liturgijoje aktyviai dalyvavo šeimų sielovados bendradarbiai, skaitydami skaitinius, paskelbdami bendruomeninius maldavimus.

Homiliją pasakęs arkivyskupas pabrėžė, kaip svarbu ieškoti Dievo garbės ir ją stiprinti savo gyvenime. Kai žmogus garbina Dievą, stiprėja ir jo gebėjimas gerbti kitą žmogų. Tai ir sąlyga bei pagalba su Dievu kurti ir stiprinti gerus santykius šeimoje. Pats Viešpats, duodamas stokos fenomeną, kviečia mus būti Jo bendradarbiais, atbaigti pasaulio kūrimą, auginti tą „pasaulio sodą“ vystant savo proto, valios ir meilės gebėjimą.

„Evangelija mus moko tokios nuotaikos, kurios mums šiandien reikia, ir asmeniškai, ir bendruomeniškai – nenusiminti“, – drąsino visus arkivyskupas Kęstutis savo homilijoje. Ganytojas priminė, kaip audrų blaškomame laive nenusiminti kitus ragino šiame laive kaliniu buvęs apaštalas Paulius. „Išsigelbėti galime viltimi. Viešpats tegul pastiprina tikėjimą“, – linkėjo ganytojas.

Užbaigdamas liturgiją, arkivyskupas Kęstutis palaimino ir padėkojo arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojams, jų telkiamiems šeimų sielovados bendradarbiams, savanoriams, prašė visų melstis, kad Dievas stiprintų šias pajėgas padedant šeimoms atsilaikyti prieš šių dienų iššūkius ir išbandymus.

Pasidalink: