Rekolekcijos šeimoms

0

Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu kiekvieną gruodžio mėnesio trečiadienį vyksta rekolekcijos vis kitai žmonių grupei. Gruodžio 16-osios trečiadienis buvo skirtas šeimoms. Deja, ši diena sutapo su griežtesniais karantino apribojimais, todėl Švč. Sakramento adoracija, konferencija ir Eucharistijos šventimas buvo transliuojami iš Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčios tik arkivyskupijos YouTube kanalu be galimybės dalyvauti gyvai.

Rekolekcijoms vadovavo seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus. Savo konferencijoje jis pakvietė apmąstyti temą „Dorybės“. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodanti paprasta, ši sąvoka nėra lengvai suprantama. „Iš septynių dorybių trys vadinamos dieviškosiomis arba teologinėmis – tai tikėjimas, viltis ir meilė. Kitos keturios vadinamos pagrindinėmis, arba arterinėmis, kurios yra gero mūsų charakterio pagrindas. Dorybė yra pastovus ir tvirtas, laisvas polinkis daryti gera. Aš pastoviai ir tvirtai, laisva valia nusprendžiu savo gyvenimą, veiksmus ir žodžius orientuoti į gėrį“, – tokį dorybės apibrėžimą pateikė rektorius, pabrėždamas, kad visos dorybės kyla iš vienos dorybės – meilės. Ji pasireiškia per džiaugsmą, humoro jausmą ir ištikimybę. Dievas nepavargsta mylėti – tai mes pavargstame atsiverti Jo meilei. „Atsiverkime Dievo mylinčiai širdžiai“, – kvietė kunigas Ramūnas baigdamas konferenciją.

Vėliau prie ekranų likusios šeimos, šeimos institucijų bendradarbiai šventė kun. Ramūno Norkaus vadovaujamą Eucharistiją, kurią drauge aukojo ir seminarijos dvasios tėvai.

Savo homilijoje rektorius priminė 1720 m. Turine, vienuolyne, gimusią tradiciją – 9 dienas iki Kalėdų apmąstyti, kas yra Jėzus, ir pakvietė visus pagalvoti, kaip galime šios pandemijos akivaizdoje Viešpačiui leisti gimti mūsų širdyse, mūsų šeimose, kad tikrai Juo tikėtume, Juo viltumės ir mylėtume per amžius.

Šioje Eucharistijoje arkivyskupijos Šeimos centro parengtais bendruomeniniais maldavimais buvo melstasi popiežiaus Pranciškaus ir Kauno arkivyskupo gruodžio mėnesio intencijomis. Taip pat melstasi už sužadėtinius, kad jie patirtų vis didesnę bendrystę ir liktų ištikimi Meilės pažadui, už šeimas, kad jos savo gyvenimu liudytų meilę Dievui ir žmonėms, už vienišus, senus ir sunkiai sergančius žmones, prašant Dievo gydančio prisilietimo ir vilties.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Pasidalink: