Šeimų diena Šiluvoje

0

Rugsėjo 13-ąją, pagrindinį Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų sekmadienį, Šiluvoje šventėme šeimų dieną.

Iškilmingai Eucharistijai už Lietuvą ir jos šeimas, kad priimtume Jėzaus Evangelijos keliamą įsipareigojimą kūrinijai, vadovavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius, koncelebravo Lietuvos vyskupai, kunigai iš įvairių vyskupijų. Į švenčiančią piligrimų jūrą sklandžia lietuviška kalba, nors jau 30 metų nebegyvena Lietuvoje, savo homilijoje kreipėsi arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius. Svečias atkreipė dėmesį, jog naudodamiesi Dievo dovana – laisve patiriame daug problemų. Būdami nelaisvi mes laimėjome, bet ar laimėsime turėdami laisvę? Priimami Kūrėjo tvarkai prieštaraujantys įstatymai, vietoj krikščioniškųjų vertybių pasirenkamos pasaulietinės, o žmogus gyvena taip, tarsi Dievas neegzistuotų. Homilijoje iškelti visuomenės skauduliai, ypač paliečiantys šeimas – jos dabar išgyvenančios negirdėtą krizę. Kinta šeimos samprata, stulbina skyrybų skaičiai, mažėja gimstamumas ir auga abortų skaičius, o gyvybe manipuliuojama. Dabartinis pasaulis ir šeima Dievo akyse yra „minuse“, nes neišpildo vilties, kurią Dievas turi jų atžvilgiu.

Pasinaudodamas proga, arkivyskupas Kondrusiewiczius nuoširdžiai padėkojo, kad meldžiamės už Baltarusiją, su kuria mus jungia bendra istorija, dvasiniai bei kultūriniai ryšiai, pamaldumas Marijai. Tai neturi ribų ir mus vienija.

Šeimų dieną Šiluvoje, kaip ir kasmet, dalyvaujantys sutuoktiniai išgyveno savo artumo palaiminimą, pakviesti atnaujinti Santuokos sakramento pažadų. Vėliau atnašų procesijoje dalyvaujančios šeimos aukojo pyragą šeimų agapei ir žvakę skyrybų skausmą patiriančiai žmonių bendruomenei „Gyjančios širdys“.

Šeimos, pasibaigus šioms iškilmėms, buvo pakviestos pratęsti bendrystę su vyrų ansambliu „Gitarija“. Viktorijos ir Marijaus Eigirdų šeima pasidalijo apie ekologiją kasdieniame gyvenime, šitaip paskatinant įsiklausyti į popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato siʾ paraginimus ir atsiliepti, kaip įmanoma, savoje aplinkoje.

Pasidalink: