„Bendruomeniniai šeimos namai“

0

Kauno mieste įgyvendinamas projektas „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Šiuo projektu siekiama padėti Kauno miesto šeimoms spręsti iškilusius sunkumus bei vykdyti šeimos krizių prevenciją. Projektą vykdo Kauno miesto savivaldybė ir VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras bei partneriai: Kauno apskrities moterų krizių centras, Kauno apskrities vyrų krizių centras, motinos ir vaiko paramos-labdaros fondas „Aušta“, Asociacija „Kauno moterų linija“, VšĮ „Actio Catholica Patria“, Kauno arkivyskupijos Šeimos centras, VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“.

Kompleksines paslaugas gali gauti šeimos, kurių gyvenamoji vieta yra Kauno miestas. Atsižvelgiant į patiriamus sunkumus ir pagalbos poreikį, paslaugos teikiamos visai šeimai, poroms, individualiai ir/arba specializuotomis grupėmis suaugusiems, vaikams bei paaugliams.

Projekto trukmė iki 2022-11-30
Visas paslaugas šeimoms apmoka Europos socialinis fondas.

Daugiau informacijos apie projektą ir teikiamas paslaugas tel. 8 673 22 562, el.paštu info@ppkc.lt

Pasidalink: