Šeimų ugdymas ir palaikymas

0

Kviečiame dalyvauti įvairiuose Šeimos centro organizuojamuose seminaruose ir renginiuose, kurių tikslas ugdyti ir palaikyti šeimas, skleisti Gyvybės kultūrą.

2019-2021 m. vykdome projektą „Šeimų ugdymas ir pagalba išgyvenantiems krizę“ (Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. NVOŠG1-203). Projekto tikslas – ugdyti santykių šeimoje kultūrą ir atsakomybę, skatinti šeimų telkimąsi ir teikti pagalbą išgyvenantiems krizę. Projekto partneriai – Lietuvos šeimos centras ir VšĮ „Darnūs namai“

RĖMĖJAS:

Pasidalink: