Prasidėjo „Keliauti drauge“ programa

0

Gegužės 27-ąją šeimos pradėjo pasaulinę šeimų susitikimų programą „Keliauti drauge“.

„Pasikeitimų pradžia yra mumyse ir tik tada aplinkoje“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas gegužės 27-ąją sveikindamas šeimas, nuotoliniu būdu susirinkusias į pirmąjį programos „Keliauti drauge“ susitikimą. Pradėti šią kelionę viso pasaulio šeimas paragino popiežius Pranciškus. Jis pakvietė kartu keliauti, kad iš naujo atrastume šeimą kaip dovaną, nepaisydami visų problemų, kliūčių ir iššūkių, su kuriais šeimoms šiandien tenka susidurti.

Arkivyskupas pabrėžė, kad šeimoms labai svarbu burtis ir dalytis savo patirtimi, nes tik taip pamatome, jog esame ne vieninteliai, kuriems kartais nesiseka. Visi esame panašūs – tarsi AA grupelėje, kur vienas dalijasi, o kiti supranta, kad jaučiasi taip pat, yra tą patį patyrę. Tai vienintelis būdas ištrūkti iš savo gėdos, kaltės ir atsiverti pokyčiams. Ganytojas taip pat prisiminė, kad Šventasis Tėvas, viešėdamas Kaune, pietų metu išsakė savo susirūpinimą, jog Bažnyčia yra ir bus išbandoma. Tai šiandien akivaizdžiai matome.

„Žmonės, matydami daug kančios, kelia klausimą: kodėl Dievas – mūsų kūrėjas ir Meilės davėjas – tai leidžia? Atsakymą galima suprasi dar čia – ne tik amžinybėje. Sunkumai yra tam, kad mes išmoktume labiau mylėti“, – tokiomis įžvalgomis dalijosi arkivyskupas Kęstutis.

Susitikimo dalyviai, paskirstyti į atskirus „virtualius kambarius“, turėjo galimybę artimiau susipažinti ir pasidalyti labiausiai palietusiomis ganytojo mintimis.

Lietuvos šeimos centro direktorė Vijoleta Vitkauskienė paragino skaityti apaštališkąjį paraginimą Amoris laetitia ne skubiai, o kantriai gilinantis, ir rasti daugiau informacijos labiausiai dominančiomis temomis. Po to ji supažindino su programa „Keliauti drauge.“ Programą sudaro 10 vaizdo įrašų ir vadovas, kurį šeimos ar įvairios parapijų bendruomenės, grupės, judėjimai gali lanksčiai naudoti. Jos paskirtis yra paskatinti apmąstymus, dialogą ir sielovadinę praktiką, o sykiu ir padrąsinti bei paskatinti šeimas, padėti joms dvasiniame ir konkrečiame kasdieniame gyvenime.

Pasidalink: