Šeimų diena Šiluvoje

0

Šeimų dieną atlaiduose šventė šeimos, atkeliavusios ir su vaikais, seneliai ir močiutės – su savo vaikaičiais, Lietuvos vyskupijų Šeimos centrų vadovai, bendradarbiai, savanoriai, tarp jų ir tie, kurie rengia Santuokos sakramentui sužadėtinius parapijose. Atvyko šeimas bendrystei siejantys judėjimai ir bendruomenės. Atlaidus, be piligrimų iš Lietuvos, pasiekė ir atkeliavusieji iš Seinų bei Punsko. Be to, Šiluvą savo visada gera nuotaika ir atributika pradžiugino visas šimtas „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės narių!

„Dievas didis! Jis didis, kad būdami skirtingų dialektų, iš skirtingų regionų, susirenkame bendram tikslui. Dievo Dvasios čia atvesti, mes tampame broliai ir seserys. Sėdamės prie vieno stalo ne kaip priešai, bet kaip bičiuliai, linkime vienas kitam ramybės, kad būtume pripildyti džiaugsmo“, – prieš iškilmingą Eucharistiją nuskambėjo katechezės žodžiai. Ją aikštėje sakęs kunigas Mindaugas Grigalius (Šiaulių vyskupija) atkreipė dėmesį, jog Marija šitaip surenka maldai Bažnyčią ir ši malda padeda išgyventi pašaukimą būti santykio žmonėmis.

Katechezės šeimoms mintimi, dabar santuokai sudaryti žmonėms reikia drąsaus pavyzdžio, nes santykiuose jie nori turėti „pravertas duris“, baiminasi įsipareigoti. Šiam įsipareigojimui, kaip ir kunigiškajame ar vienuoliniame pašaukime, reikia aukos, nuolankumo Dievo planams – toks yra krikščionio pašaukimas.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Koncelebravo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, abu mūsų kardinolai – Audrys Juozas Bačkis ir Sigitas Tamkevičius SJ, taip pat arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ bei kunigai, tarp jų ir tarnaujantys šeimų sielovadoje.

Giedojo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios choras „Totus Tuus“, vadovaujamas Ernestos Dargužienės. Grojo pučiamųjų kvintetas iš Telšių, vadovaujamas Dariaus Jurgučio.

Homiliją pasakęs vyskupas Arūnas Poniškaitis atkreipė dėmesį, jog tvirto ryšio ir solidarumo, kurio šeimoms melsta šioje Eucharistijoje, pagrindas yra nesikeičiantis. Tai vis tas pats, nesikeičiantis Dievo artumas – Dievo, kuris yra Emanuelis – „Dievas su mumis“.

Evangelijoje pagal Joną nuskambėjęs vestuvių Galilėjos Kanoje, ganytojo žodžiais, įvykis vyksta laikų pilnatvėje. Toji pilnatvė yra atėjusi su Jėzumi Kristumi – į mūsų namus, net jei jie netobuli ir juose daug ko trūksta. Santuoka, šeima nėra vienos dienos įvykis, bet viso gyvenimo kelionė. Rūpintis šeima – tai visų pirma paklausti savęs: kaip aš pats galiu dar labiau mylėti?

„Ne lengvas, atsainus stebukladario mostas pripildo indus geriausio skonio vyno, bet Dievo meilė, parodyta mums iki galo. Tai, kas pripildo namus pilnatvės, tobulumo, vestuvių džiaugsmo, tie indai yra pripildomi iš atvertos Jėzaus Širdies, Jo meilės ir gailestingumo“, – sakė vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Ganytojo padrąsinimu, visos nesėkmės, neištikimybės neatitolina nuo Dievo taip, kad negalėtume Jo pasiekti. Jis pasilieka kiekvienoje šeimoje, kad ir kokia netobula būtų, „nenurašo“ mūsų gyvenimo.

Jis kviečia kasdien mylėti konkrečioje situacijoje, kaip tik gebame…
Prisiimti asmeninę atsakomybę…
Gyventi ta meile, kuri ateina iš Dievo…
Pasitikėti, jog tarp erškėčių kasdienybėje Dievas su meile gali sunokinti vaisius šeimai ir visai visuomenei.
Jis visada yra laukiantis Tėvas, kuris yra švelnus kaip Motina.

Šią Lietuvos šeimų bendrystės, į kurią sutelkė didieji Marijos Gimimo atlaidai, valandą sutuoktiniai buvo pakviesti atnaujinti Santuokos pažadų. Vyriausiojo atlaidų ceremonijarijaus kunigo Artūro Kazlausko padedami, šeimų vyrai ir moterys rankų susikabinimu, šiltais žvilgsniais ir atliepu dėkojo Dievui ir vienas kitam, prašė padėti jiems toliau vienam kitą mylėti ir savo meilę liudyti pasauliui.

Po šv. Mišių šeimos rinkosi į agapę. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas įteikė pažymėjimus sutuoktinių poroms, kurios šiemet baigė mokymus Kauno arkivyskupijos Šeimos centre ir įsipareigojo rengti sužadėtinius Santuokos sakramentui. Jas pasveikino kunigas Artūras Kazlauskas, grojo vyrų ansamblis „Gitarija“.

Pasidalink: