Gyvybės diena 2023

0

Kauno arkikatedra Gyvybės ir Pašaukimų sekmadienį sualsavo šeimų džiaugsmu. Jas ir visą susirinkusią bendruomenę sveikinęs klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius pabrėžė, jog gyvybė nepaprastai svarbi, ragino melstis už šeimas, kurios augina vaikus ar dar laukiasi kūdikių, ir už tas mamas, kurios atima, neišsaugoja gyvybės. Kai dramatiškai Europoje mažėja kunigų skaičius, kviesta ypač prašyti ir dvasinių pašaukimų – jų pradžia taip pat yra šeima. Ta proga mons. V. Grigaravičius padėkojo žmonėms, kurie savo malda ar kitaip palaiko kunigus.

Sekmadienio homilijoje mons. V. Grigaravičius atkreipė dėmesį į šeimą ir pabrėžė, jog harmoningoje šeimoje vaikai išmoksta pagarbos, nuolankumo, tarnavimo ir bendrystės. Ypač džiugina gausios šeimos, kuriose vyrauja džiaugsmas ir sutarimas. Vaikystėje meilės nepatiriantys žmonės dažnai išgyvena vienišumą, atstūmimo jausmą, nesijaučia saugūs, tad gali tapti agresyvūs su kitais. Kai išgirstame apie sukrečiančius nusikaltimus, verta pagalvoti apie motiniškos meilės stoką, kurią šie žmonės būna patyrę .

Homilijoje pasidalyta ir šv. Jono Pauliaus II, tikro gyvybės apaštalo, mintimis apie moters pašaukimo kilnumą, jos išskirtinį vaidmenį saugojant gyvybę.

Šį sekmadienį liturgijoje aktyviai talkino šeimos, skelbdamos skaitinius, maldavimus, nešdamos atnašas. Be kitų Visuotinės maldos prašymų, susirinkusi bendruomenė meldėsi ir už sveikatos apsaugos, švietimo, žiniasklaidos darbuotojus, kad jie savo darbais liudytų pagarbą žmogaus orumui.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras kartu su Pašaukimų sielovados bendradarbiais šv. Mišioms pasibaigus parengė arkikatedroje šeimos liudijimą.

Dešimt metų santuokoje gyvenantys ir tris vaikus auginantys jauni sutuoktiniai Agnė ir Arūnas Rimai sakė, jog siekia savo vaikus natūraliai įtraukti į Bažnyčios gyvenimą. Jie dalijosi, kaip sekasi ugdyti vaikų ir paauglių tikėjimą, šeimos maldą ir kas galėtų padėti, nes tėvams tai kelia nesibaigiančių iššūkių, o kartais ir vaikų pasipriešinimą, kai reikia išsiruošti į bažnyčią sekmadieniais.

„Mums padėjo tai, kad atradome bažnyčias, kur svetingai priima vaikus, kur yra žaidimų kampeliai. Antra – pastangos, kad sekmadienis taptų smagių patirčių vaikams laiku“, – kalbėjo jie, paminėdami ir Gerojo Ganytojo katechezes vaikams, vykstančias Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) ir Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčiose Kaune. Pasak sutuoktinių, vaikams svarbu parodyti, kad Bažnyčia yra bendruomenė, čia galima rasti draugų, savo bendraamžių.

Po šv. Mišių gyva šventė su gyva muzika – grojo vyrų ansamblio „Gitarija“ nariai – šurmuliavo prie arkikatedros, patraukdama ir senamiesčio praeivių dėmesį. Vaikai gamino aitvarus, visi buvo vaišinami arbata ir kanelėmis, buvo pristatoma Šeimos centro veikla. Vėliau gyvybės, šeimų džiaugsmo žinią nešė aitvarai, paleisti į dangų Santakos parke.

Pasidalink: