Gyvybės diena

0

Tikra dvasios atgaivos diena pavadino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Dievo Gailestingumo sekmadienį, kai dar švenčiame ir Pasaulinę gyvybės dieną, kai taip glaudžiai susijusios trys didžiulės Dievo malonės: Prisikėlimas, Gailestingumas ir gyvenimas. Kiekvienam žmogui buvo padovanotas gyvenimas, su kiekvienu Dievas pasidalijo savo būtimi.

Tai, ganytojo žodžiais, tiesiog „sprogdinanti dovana“ šiam gyvenimu ir amžinybei. Ši dovana reiškia ir didžiulę atsakomybę: būti Dievo bendradarbiais perduodant ir saugojant gyvybę ir taip plečiant Dievo šlovę pasaulyje.

Šiais žodžiais arkivyskupas užbaigė katechezę, kurią prieš šio sekmadienio Eucharistiją Kauno arkikatedroje sakė sutuoktiniai Ingrida Vuosaitytė ir Valdemaras Jazgevičius.

„Gyvybės diena – tai meilės įsakymo diena. Laikykimės jo“, – buvo kviečiama katechezėje, kurioje minėta, kokie gėdingi ir pačius gyvybės, silpnųjų skriaudėjus yra žeminantys visi dalykai, kurie yra nukreipti prieš gyvybę. Tai genocidas, bet kokia žmogžudystė, abortas, eutanazija, apgalvota savižudybė, prostitucija, prekyba jaunuoliais ir moterimis, ir visa, kas pažeidžia asmens neliečiamumą, kas žaloja kito kūną ir dvasią.

Be kita, sutuoktiniai paliudijo, jog susituokę 2013 metais kurį laiką jautėsi vieniši ir meldė Dievą tikinčių draugų. Bažnyčios bendruomenė, skelbianti Gyvybės evangeliją, tapo jų draugu.

„Iš skaitytų Šventojo Rašto žodžių sklinda Dievo palankumas žmonėms. Daug jų keliaudavo į Jeruzalę, gabendami sergančių ir netyrųjų dvasių varginamus, ir visi jie būdavo pagydomi. Taigi Viešpats dovanoja sveikatą ir gyvybę!“ – džiugiai kalbėjo arkivyskupas vėliau Mišių homilijoje apie gydančią Viešpaties malonę šį Gailestingumo ir Gyvybės sekmadienį švenčiant arkikatedroje.

Su svarbiomis gyvybės, šeimų intencijomis, Visuotinėje maldoje melstasi už sveikatos apsaugos darbuotojus, dirbančius karo ar kitose vargo apimtose šalyse, kad Dievas suteiktų jiems fizinių ir dvasinių jėgų, taip pat už karo vargą kenčiančias šeimas, vaikus, senelius, už visus karuose žuvusius, artimųjų netekusius, už tautų brolystę įgyvendinant pagalbos Ukrainai projektus.

Pasibaigus Eucharistijai, Kauno arkivyskupijos Šeimos centro savanoriai kvietė pasivaišinti keksiukais ir išbandyti maršrutą PILIGRIMINIS KAUNAS, aplankant Kauno religines šventoves.

Gyvybės dienos proga buvo platinamas kvietimas atsiliepti į Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro iniciatyvą „Šeima – šeimai”. Jos esmė – parama Ukrainos gimdyvėms, kurioms pavyksta pabėgti iš karo zonos.

Pasidalink: