Darbuotojai

L. e. p. direktorė – soc. d. mgr. Jūratė Kristina LENKUVIENĖ, mob. 8 614 30 385, el. p. juratescen@gmail.com

Direktorės pavaduotoja – soc. d. mgr. Giedrė AUKŠČIŪNIENĖ

Programų koordinatoriai –  soc. d. mgr. Žaneta ŠIMKIENĖ, soc. d. mgr. Aušra BAČĖNĖ, Simas JŪRONAS

Dekanatų ir parapijų šeimų sielovados koordinatorė – vad. mgr. Virginija JUNDULIENĖ

Priklausomybių konsultantė – eduk. mgr. Virginija BLAŽEVIČIENĖ

Buhalterė – Aušra KELPŠIENĖ