Bažnyčios dokumentai

Enciklika EVANGELIUM VITAE apie žmogaus gyvybės vertę bei neliečiamumą

Popiežius Jonas Paulius II

Šis dokumentas yra „Bažnyčios mokymo suma apie šeimos gyvenimą, uždavinius, atsakomybę ir misiją šiuolaikiniame pasaulyje“. Šeima kviečiama atkurti savo tapatybę ir išlikti tuo, kas yra iš prigimties, – giliausia gyvenimo ir meilės bendruomene, turinčia misiją išsaugoti ir perduoti meilę.

Familiaris Consortio

Popiežius Jonas Paulius II

Apaštališkasis paraginimas dėl krikščioniškos šeimos uždavinių šiuolaikiniame pasaulyje.

Šioje enciklikoje – Gyvybės Evangelijoje –supažindinama su Bažnyčios mokymu apie žmogaus vertę, orumą, pateikiama gyvybės bei jos reikšmės samprata.

Foto Greta Pocienė
Amoris LAETITIA

Popiežius Pranciškus

Posinodinis apaštališkasis paraginimas apie meilė šeimoje

Apaštališkasis popiežiaus paraginimas „Amoris Laetitia“ buvo paskelbtas 2016 m. pasibaigus dviem Vyskupų sinodo šeimos klausimais sesijoms 2014 ir 2015 metais. Tikroji popiežiaus paraginimo žinia: Bažnyčia visu veidu atsigręžia į šeimą.

Foto Juliane LiebermannUnsplash

Enciklika LAUDATO SI’ apie rūpinimąsi bendraisiais namais

Popiežius Pranciškus

Ši enciklika – tai Bažnyčios socialinio mokymo dalis, kurioje aptariamas krikščioniškasis žmogaus santykis su kūrinija, integralioji ekologija ir ekologinis dvasingumas.

LVK Instrukcija dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo

Lietuvos vyskupų konferencija

Apsisprendimas priimti Santuokos sakramentą yra labai atsakingas uždavinys. Todėl Lietuvos Vyskupų Konferencija yra nustačiusi trijų mėnesių (2019 m. nustatyta 5 mėnesių) pasirengimo santuokai laikotarpį, kad būtų ištirtas laisvas apsisprendimas bei tvirta valia, įsigilinta į santuokos bei šeimos gyvenimo pagrindus, artimiau susipažinta su Bažnyčios mokymu“, – tai viena pamatinių šio dokumento gairių.

Kauno arkivyskupijos antrasis sinodas

Kauno arkivyskupija

2003-2007 m vykusio arkivyskupijos sinodo nutarimai.

„Gyvenimas yra mums patikėtas talentas, kurį turime perkeisti, pagausinti ir paversti dovana kitiems.”

Popiežius Jonas Paulius II