Projektai

Projektas „Šeimos savarankiškumo stiprinimas, šeimos krizių prevencija ir savitarpio pagalba“ Nr.NVOŠG00120

Įgyvendinant projekto veiklas teikiama socialinio darbuotojo/psichologo pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę dėl neplanuoto nėštumo, nesutarimų šeimoje, skyrybų, įvairių priklausomybių, netekties, taip pat šeimoms, auginančioms įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų turinčius vaikus.
Projekto eigoje taip pat teikiamos konsultacijos telefonu, suteikiama minimali materialinė parama (maistu, vaistais, vitaminais, kūdikių drabužėliais), palydima gedėjimo procese.

Rėmėjas – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

  • PROJEKTO UŽDAVINIAI:
  • Vykdyti krizinių situacijų šeimoje neigiamų pasekmių prevenciją
  • Organizuoti pasirengimo šeimai kursus.
  • Teikti pagalbą asmenims išgyvenantiems krizę ir patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų
  • Organizuoti savitarpio pagalbos grupes
  • Organizuoti tėvystės įgūdžių mokymus
  • Teikti pagalbą šeimoms, auginančioms įvairių elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus.

Jis sakė jiems: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.”

LK 10, 2