Apie Šeimos centrą

Veiklos kryptys ir istorija

kauno arkivyskupijos šeimos centras

savo veiklą pradėjo Caritas federacijos sudėtyje. Nuo 1997 m. veikia kaip savarankiška, juridinį statusą turinti organizacija. Steigėjas – kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

istorija

Šeimos centrų judėjimas kilo “iš apačios”. Jo ištakos – Caritas organizacijos struktūra. 1989 m. kartu su sąjūdžiu ses. A. Pajarskaitės iniciatyva Lietuvoje įsikūrė Katalikiškasis moterų sambūris Caritas. Šio sambūrio programoje buvo numatyta šeimos sekcija, vėliau tapusi Šeimos centru. 1993 m. Lietuvos šeimos centras tapo juridiniu asmeniu, priklausančiu Caritas federacijai. Centro pradininkai – doc. dr. Nijolė Liobikienė, doc. dr. Ramunė Jurkuvienė, Olga Kazlienė, gyd. Rudzinskas ir kiti – pagrindinį dėmesį skyrė jaunimo rengimui šeimai, pagalbai šeimoms ir gyvybės apsaugai. Tai pat rūpinosi savanorių paieška, jų palaikymu ir kvalifikacijos kėlimu. Buvo parengta Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programa. 1997 m. šeimos centrai atsiskyrė nuo Caritas federacijos. Į veiklą įsitraukė socialinio darbo profesionalai. Kauno arkivyskupijos Šeimos centras buvo įteisintas juridiškai ir tapo savarankiška organizacija. Stiprus vertybinis pagrindas tapo lemiamu veiksniu, leidžiančiu sėkmingai išlikti vidinių ir išorinių pokyčių kontekste.

  • Sužadėtinių rengimas Santuokai
  • Jaunimo rengimas šeimai
  • Šeimų ugdymas ir palaikymas
  • Gyvybės kultūros sklaida
  • Arkivyskupijos dekanatų ir parapijų šeimos centrų/sekcijų veiklos koordinavimas.

Ši konsultacija gelbėja ne tik dviejų žmonių gyvenimą

ir dviejų vaikų likimą, o saugo nuostabią šeimą. Apsilankyti čia buvo vienas geriausių sprendimų.”
Individualiai konsultuota pora,
Kaunas
Foto Greta Pocienė

„Dievo karalystė ateina nepastebimai. Ir niekas nepasakys: „Štai ji čia arba ten!“ Nes Dievo karalystė
jau yra tarp jūsų“

LK 17, 20-21