šv. Monikos mamų klubas

Vieta, kur mamos renkASI PABŪTI DRAUGE

Kartą per savaitę KAŠC renkasi mamos į šv. Monikos mamyčių klubą. Dalinasi savo kasdienybės džiaugsmais ir rūpesčiais, įspūdžiais apie skaitomas knygas, aplankytus seminarus, mokymus, patirtimi vaikų priežiūros klausimais, vyksta rūbelių ir žaislų mainai. Džiugu, kad kiekvienas susitikimas – tai trumpas atitrūkimas nuo buities, bendrystė, palaikymas, nuoširdūs pokalbiai, naujos pažintys. Susitinka ir besilaukiančios, ir neseniai pagimdžiusios, ir jau į darbus grįžti besiruošiančios mamos, tad gali viena kitą suprasti ir pastiprinti, nesvarbu, kokioje gyenimo, šeimos ar tikėjimo augimo etapuose esančios.

Čia renkasi vertybinio bendravimo ieškančios mamytės. Kaip sektinas mamos ir žmonos pavyzdys buvo pasirinkta šv. Monika, kuri savo tikėjimu, išmintimi bei kantrybe, nepasiduodama kasdienybės sunkumams, sugebėjo savo vyrą ir sūnų švelniai atvesti prie Dievo. Kiekvienas susitikimas prasideda malda, ištraukos iš šv. Monikos gyvenimo skaitymu, pasidalijimu, kuo tai kiekvieną palietė.

  • Malda
  • Bendrystė
  • Mainai
  • Renkamės penktadieniais, 10:00

Susitikimuose kalbamės,

dalinamės kasdieniais savo rūpesčiais, o moteriška bendrystė labai praturtina, grįžusi jaučiuosi ramesne, labiau savimi pasitikinčia ir džiugesne mama.
Klubo mama

„Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“

Mt 18, 20