Priklausomybių konsultavimas

Šeimos centre priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems teikiamos cheminių medžiagų, elgesio, santykių ir kitų priklausomybių konsultanto paslaugos.

Konsultuoja – Virginija Blaževičienė
Socialinė darbuotoja, geštalto psichologijos praktikė, priklausomybių specialistė, šeimotyros edukologijos mgr.

Pagalbos teikimas:

 • Santykis su savo asmenybine dalimi AŠ.
 • Santykis su artimaisiais ir aplinka.
 • Naujųjų socialinių įgūdžių įprasminimas.
 • Praeities klaidų (nežinojimo) supratimas, atleidimas, ir susitaikymas su savimi ir kitais.
 • Pagalbos būdų paieška ir jų priėmimas

Dirbama:

 • Individualiose konsultacijose
 • Grupėse
 • Būtina registracija
Tel. 8 611 11916

Pagalbos tikslas:

 • Suteikti emocinį, dvasinį, socialinį palaikymą
 • Pasidalinti supratimu apie priklausomybes, kas leistų suteikti efektyvesnę pagalbą.
 • Susipažinti su šios ligos atsiradimo šaknimis (genetinis, socialinės aplinkos, psichologinis atsparumas)
 • Sužinoti apie ligos fazes (polinkits, sutrikimas, liga)
 • Išsiaiškinti, kokioje stadijoje (jausmų, mnčių, elgesio, išvaizdos) yra mano sutrikimas.

Gavau labai daug pagalbos

iš Virginijos Blaževičienės. Profesionaliai pamato situaciją, veda savęs pažinimo link. Esu labai dėkinga!
Rūta

„Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo,
gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma.”

(Mt 7, 7-8)